Zacznij tutaj

Tar­tak Studzienice

Tar­tak Studzienice – Firma „TRAK” Sp.j. Lazar-​Szczotka – została założona 1990 roku. Początkowo zaj­mowała się głównie przecieraniem drewna iglastego i liś­ci­astego na traku poziomym włas­nej konstrukcji.

Aby sprostać wymogom rynku z roku na rok mod­ern­i­zowała park maszynowy. Obec­nie zakład dys­ponuje dwoma trakami ramowymi, wielop­iłą oraz trakiem taśmowym.

Tar­tak Studzienice zna­j­duje się na tere­nie powiatu Pszczyńskiego, w niewielkiej miejs­cowości Studzienice niedaleko Pszczyny, otoc­zony pięknymi lasami sos­nowymi. Więźby dachowe jak i pozostałe pro­dukty wykonu­jemy z drewna wyłącznie sos­nowego pochodzącego z Nadleśnictw Kobiór, Ryb­nik oraz Rudy Raciborskie.


Zobacz ofertę Tartaku

Aktualności (zajawki artykułów)